Faqja në gjuhën Shqipe

(Albanian Language Page)


Pista Pajisëse

E1 Struktura

E1.1 Struktura

E1.2 Struktura e zgjeruar (E3, E4)

E1.3 Struktura e zgjeruar (E5, E6)

E1.4 Struktura e zgjeruar (E7)

E1.5 Struktura e zgjeruar (E8, E9)

E1.6 Pista Pajisëse - Struktura e plote

E2 Hyrje

E2.1 Prezantim Në Pista Pajisëse

E3 Gjetja E Jetës

E3.1 Gjetja e Jetës Pjesa 1

E3.2 Gjetja e Jetës Pjesa 2

E3.3 Gjetja e Jetës Pjesa 3

E4 Fillimi Me Krishtin

E4.1 Miresevini ne jeten tuaj te re

E4.2 Lajme te mira!

E4.3 Tre Fazat e Shpëtimit

E4.4 Njohja e Jezusit si Zot

E4.5 Krishti në Ty, Shpresa e Lavdisë

E4.6 Një familje e re

E4.7 Një Mision i Ri

E4.x1 Prezantim me Biblën

E4.x2 LIBRA TË BIBLËS_

E5 Ndjekës Të Krishtit

E5.1 Vlerat tona thelbësore - Dashuria

E5.2 Gjithmonë lutuni

E5.3 Fjala e Perëndisë - Bibla

E5.4 Jetojmë Nëpërmjet Frymës

E5.5 Kisha është komunitet

E5.6 Shenjtërimi

E5.7 Jeta e Trupit - Vendi i Rritjes

E5.8 Vlerat kyç- Marrëdhëniet dhe veprat e mira

E5.9 Më Shumë Vlera Kyç - Puna Dhe Paratë

E5.10 Nëpërmjet Besimit_

E5.11 Thirrur Sipas Qëllimit Të Tij

E5.x1 Të Bëhemi Mentorë

E6 Arritja E Krishtit

E6.1 Misioni i Kishës

E6.2 Ungjillizimi relacional

E6.3 Ndarja e historisë suaj

E6.4 Ndarja e Mesazhit

E6.5 Bërja e Dishepujve

E7 Njohja E Krishtit

E7.1 Hyrje

E7.2 Bibla

E7.3 Natyra e Perëndisë

E7.4 Perëndia Krijuesi

E7.5 Zoti Mbajtësi

E8 Drejtimi I Një Grupi Qelizor

E8.1 Vizioni Ynë

E8.2 Aktivitetet e udhëheqësve efektivë të qelizave

E8.3 Udhëheqja e një takimi qelizor

E8.4 Kryerja e kohës së mirëseardhjes

E8.5 Udhëheqja e kohës së adhurimit

E8.6 Udhëheqja e kohës së Fjalës

E8.7 Udhëheqja e kohës së shërbimit

E8.8 Udhëheqja e kohës së Dëshmisë

E8.9 Cikli jetësor i një qelize

E8.10 Pajisja e anëtarëve të qelizës

E8.11 Drejtuesi i tufës

E8.12 Të ndihmosh anëtarët të rriten

E8.13 Udhëheqja e grupit qelizor në ungjillizim

E8.14 Udhëheqësit shumëfishues

E8.15 Shumëfishimi i grupit

E8.x1 Lexime thelbësore

E8.x2 Matrica e Pistës Pajisëse

E9 Trajnimi I Grupeve Qelizorë

E9.1 Sistemi i trajnimit

E9.2 Praktika të mira të trajnimit

E9.3 Zhvillimi si Trajner

E9.x1 Udhëzuesi i Raportit të Email

Living Hope Ministries
Page updated: 18 Jun 2019